Tepelná čerpadla

Projekce, dodávka a montáž tepelných čerpadel a příslušenství, rekuperačních jednotek a zásobníkových ohřívačů provedení:

  • Země - voda

Montáž tepelných čerpadel včetně zdrojů tepla, jakožto zemní plošný kolektor nebo zemní hlubinná sonda. Zdroje tepla navrhneme, vyřídíme patřičná povolení a provedeme vrtné práce. Vrtné práce provádíme bezprašnou technologií s minimálním množstvím následných úprav stávajícího pozemku. Ke všem úkonům také zajišťujeme zemní práce včetně odvozu přebytečného materiálu.. Zemní plošný kolektor instalujeme bezvýkopovou technologií.

  • Voda - voda
  • Vzduch - voda

Montáž vzduchových tepelných čerpadel ve vnitřním i venkovním provedení.

Země - voda

Vzduch voda